Bake & Blend

X BSG GLASS

 
 

ทาง BSG GLASS ดำเนินกิจการทางด้านการออกแบบและแปรรูปกระจกเพื่อใช้สำหรับตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยได้ทำการพัฒนาวัสดุจากส่วนผสมที่ได้จากเศษกระจกที่เหลือในโรงงาน ออกมาเป็นวัสดุใหม่เพื่อใช้ในการตกแต่งและนำไปใช้งานในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง นอกจากนั้นยังพัฒนาต่อยอดจากวัสดุที่ทางโรงงานกำลังพัฒนาอยู่แล้วอย่าง FOAM GLASS ที่เกิดจากกระบวนการอบผงกระจกให้เป็นวัสดุที่มีรูพรุน ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับและกระจายกลิ่นหอมให้กับพื้นที่ได้ดี ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 

BSG GLASS, a leading designer and manufacturer of processed glass for interior & exterior use, put their expertise into the innovation of new material made from scrap glasses. The material can be used for decorative propose on furniture and decoration pieces. BSG GLASS also wants to find applications for the foam glass that they are currently developing. This porous glass made by baking crushed scrap glass has excellent ability to absorb and diffuse the scent, made it perfect to apply for household use.

 
 
 
 
BSG - materials3.jpg

Foam Glass Slab

วัสดุ / Material 

 

เป็นวัสดุที่เกิดจากส่วนผสมของเศษกระจกบดละเอียด และเศษผงกระจกที่แปรรูปไปเป็นวัสดุ FOAM GLASS แล้วนำมาหล่อขึ้นรูปเป็นแผ่น สร้างให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัสดุใหม่ซึ่งช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิตในโรงงาน

A slab form of Foam Glass, a recycled material made from crushed scrap glass and cullet. The material has unique characteristics and is a great way to reduce industrial waste.

 
 
 
bsg1.jpg

Shade

โต๊ะข้าง /  Side table 

 

ผสมผสานการใช้วัสดุ FOAM GLASS SLAB ร่วมกับเทคนิคงานกระจกที่ทางโรงงานมีความถนัด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ลายบนกระจกด้วยเทคนิคพิเศษร่วมกับการดัดโค้งกระจก

BSG Glass’ technical expertise, the Surface Technique and CurveTech, is applied on Foam Glass Slab and Glass Edge Slab resulting in this side table.

 
 
 
BSG - materials5.jpg

Glass edge slab

วัสดุ / Material

 

เป็นวัสดุที่นำเศษที่เหลือจากการตัดกระจกมาเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อขึ้นรูปให้ออกมาเป็นวัสดุใหม่ซึ่งมีความน่าสนใจในเรื่องแสงที่สามารถผ่านสันของกระจกได้เหมาะกับการใช้ตกแต่งผนังหรือเคาเตอร์ที่มีแสงร่วมด้วย

Strips of scrap glass are added into the mixture and remade into new material. The transparent glass edges allow light to shine through, made it an interesting material for wall or counter with lighting function. 

 
 
 
 
BSG - tray.jpg

Tebachi

ถาดมีหูหิ้ว / Tray with handle

 

ถาดวางของเอนกประสงค์พร้อมมือจับหูหิ้ว ผลิตด้วยวัสดุ GLASS EDGE SLAB ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุที่เกิดจากการผลิตกระจกในโรงงาน

Made from Glass Edge Slab, this multipurpose tray with handle contributes to waste reduction in glass manufacturing.

 
 
 
BSG - lamp.jpg

Sparkle

โคมไฟหัวเตียง / Night lamp

 

เป็นโคมไฟที่โดดเด่นสะดุดตา เล่นกับแสงที่ลอดผ่านสันของกระจกจากวัสดุ FOAM GLASS SLAB ซึ่งแม้ตอนที่ไม่ได้ใช้งานโคมไฟนี้ก็เป็นของตกแต่งที่น่าสนใจชิ้นหนึ่ง

This eye-catching lamp plays with light shining through and reflecting in strips of glass in Glass Edge Slab. Even when the lamp is not in use, it is still a fun decoration.

 
 
 
BSG - spa grid.jpg

Grid diffuser

อุปกรณ์กระจายกลิ่น / Scent Diffuser 

 

เป็นชุดกระจายกลิ่นน้ำมันหอม ที่ใช้วัสดุ FOAM GLASS ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากการ Recycle ผงกระจกในโรงงาน ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซึม กระกระจายกลิ่นได้ดี  นำมาออกแบบให้ดูคล้ายกับโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมที่สามารถจัดวางไว้บนโต๊ะ ได้อย่างสวยงาม

This scent diffuser set is made from Foam Glass, a recycled material made from crushed cullet with excellent ability to absorb and diffuse the scent. Designed to look like an architectural structure, it is a great ornament for any desk.  

 
 
 
BSG - spa spun.jpg

Spin diffuser

อุปกรณ์กระจายกลิ่น / Scent Diffuser 

 

เป็นชุดกระจายกลิ่นน้ำมันหอม โดยใช้การเคลื่อนไหวได้ของรูปทรง ทำหน้าที่ให้เกิดการกระจายกลิ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้วัสดุ FOAM GLASS ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากการ Recycle ผงกระจกในโรงงาน ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซึม กระกระจายกลิ่นได้ดี  นำมาสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการพ่นทรายของงานกระจกที่โรงงานมีความถนัดอยู่แล้ว


A set of scent diffuser applying the spinning motion to amplify the diffusion. Foam Glass, a recycled material made from crushed cullet with excellent ability to absorb and diffuse the scent, is shaped into a precise form and etched by sandblasting.